Project

Handelingsperspectief door beloning voor biodiversiteit te stapelen

Een van de belemmeringen voor natuur-inclusief produceren is dat de beloning voor de ingezette productiefactoren (arbeid, grond en kapitaal) tekortschiet. Aan specifieke functies en resultaten kunnen beloningen worden gekoppeld. De vraag is of en hoe een aantrekkelijk verdienmodel kan worden ontwikkeld door private en publieke beloningen te stapelen.

Gestapelde beloning

Dit onderzoek is gericht op de (on)mogelijkheden van het ontwikkelen van een systeem van gestapelde beloning waarbij een mix van private en publieke betalingen een boer in staat stelt om natuur-inclusief te gaan produceren. Hoe kan een dergelijk systeem er uit zien? Wat is daar voor nodig? Het project bouwt voort op de ervaringen van lopende experimenten, zoals bijvoorbeeld Land van Waarde. Het project levert inzicht in de do's en don'ts voor gestapelde beloning, evenals randvoorwaarden, methoden en benodigde instrumenten, inclusief (on)mogelijkheden binnen GLB.

Publicaties