Project

Harmoniseren en meten van duurzaamheid (voedsel)

Verkenning van de mogelijkheden voor een geharmoniseerd duurzaamheidsmeetsysteem voor Noord-West Europa.

Op 16 februari 2023 (Den Haag, NL) organiseerden wij de conferentie "Towards a harmonised Ecolabel for food in the EU". De conferentie is in het Engels gehouden. Hieronder vind u de presentaties:

LCA based Ecolabeling: A game changer” by Koen Boone, WUR

Helping consumers go greener: Results of the Eco-Score trial at Lidl“ by Malte Piontek, Lidl International

2023 - Time for environmental labelling in France !” by Vincent Colomb, ADEME

Tijdens de conferentie is ons artikel gelanceerd:

LCA based labelling systems: Game changer towards more sustainable food consumption across Europe by Koen Boone, Roline Broekema, Mariet van Haaster-de Winter, Irina Verweij-Novikova en Houkje Adema.

Hieronder vind u het bericht vanuit LNV rond ecolabelling:

Eerste stappen naar meer transparante duurzaamheid voedingsmiddelen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid

Heeft u interesse in ons werk rond PEF-gerelateerde initiatieven, lees dan ons artikel (in Engels):

Product Environmental Footprint: Overview of EU and national public and private initiatives in agro-food by Verweij-Novikova, Roline Broekema and Koen Boone.

Bezoek onze Engelstalige website voor de meest recente updates.

Dit onderzoek:

  1. verkent de mogelijkheden voor een vrijwillig, geharmoniseerd duurzaamheidsmeetsysteem
  2. met een breed draagvlak in Noordwest-Europese landen
  3. voor alle voedselproducten
  4. bespreekt o.a. gedeelde definities en indicatoren voor milieu-impact en duurzaamheid

Verkennen van de mogelijkheden van een geharmoniseerd duurzaamheidssysteem

Ondanks dat een breed scala aan Noordwest-Europese stakeholders heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een geharmoniseerd duurzaamheidsmeetsysteem en er meerdere initiatieven zijn om duurzaamheid herkenbaar te maken in de keten of op voedselproducten, heeft er tot nu toe weinig synthese plaatsgevonden van bestaande initiatieven op een geaggregeerd niveau. Dit richt project zich op het meten van en communiceren over milieu-impact en beoogt continu:

  • te leren van bestaande initiatieven, zowel publiek als privaat, op het gebied van duurzaamheidsmeting en hun wijze van omgaan met knelpunten (State of the Art);
  • de interesse en voorwaarden voor adoptie bij marktpartijen te verkennen (Market Assesment);
  • samenwerking en integratie op deze gebieden mogelijk te maken door regelmatig bijeenkomsten te organiseren met Europese experts en andere geïnteresseerde actoren (privaat/publiek), respectievelijk Expert Groups en Stakeholder Groups.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan