Project

Internationale samenwerking

Voor het onderzoekswerk dat verricht wordt door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is van groot belang dat internationale samenwerking, met name binnen Europa in stand gehouden wordt en zo mogelijk uitgebreid.

Internationale overlegstructuren

Deze doelstelling wordt binnen het project nagestreefd door het financieren van deelname van WBVR aan internationale overlegstructuren en uitwisselingen met zusterinstituten als CODA, VLA, DTU, SVA, AFSSA (ANSES) en FLI voor uitbouw van EU-netwerken. Sinds 2002 werkt WBVR samen in een verband van vijf Noordwest-Europese veterinaire referentie instituten.

CoVetLab

Jaarlijks vindt minimaal één bijeenkomst plaats van het CoVetLab verband. Hierbij worden o.a. algemene zaken/samenwerking/problemen van Nationale Referentie Laboratia behandeld en worden initiatieven genomen om specifieke aandachtsgebieden op de Europese onderzoekagenda te zetten.

Daarnaast wordt samengewerkt in een aantal onderzoeksprojecten waarvan jaarlijks een evaluatie plaatsvindt.

Het INRA

Binnen dit samenwerkingsverband worden tussen Wageningen University & Research en INRA worden gezamenlijke onderzoeksprojecten geformuleerd en uitgevoerd.

MedVetNet

WBVR participeert in de MEDVETNET Association, waarin samenwerkingsverbanden op gebied van zoonosen worden verstevigd binnen Europa, maar ook wereldwijd. Hendrik-Jan Roest is WBVR-coördinator in dit netwerk.

EPIZONE

De EPIZONE European Research Group is een netwerk op het gebied van epizootische dierziekten en zoönosen, dat gecoordineerd wordt door Wim van der Poel van WBVR (termijn tot 2018). Hij onderhoudt internationale contacten met organisaties als OIE, FAO, EU en WHO, door o.a. het bijwonen van jaarvergaderingen en het ondersteunen van EZ en de CVO.

Publicaties