Project

Internationale uitwisseling ICES

In dit project worden internationale uitwisseling en samenwerking gestimuleerd en wordt specifiek deelname aan internationale onderzoeksnetwerken en ICES groepen gefinancierd. Deze groepen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het KBWOT programma en zorgen ervoor dat Wageningen Marine Research een belangrijk instituut blijft met innovatie en excellente kennis op het gebied van visserijonderzoek. Het netwerk dat deze groepen vormen levert veel extra waarde aan het KBWOT visserij programma.

Deelname aan netwerken en ICES groepen

In 2015 wordt deelname aan de volgende netwerken en ICES groepen gefinancierd: Data and Information Group, Working Group on Fisheries-Induced Evolution, Workshop on the Value of Coastal Habitats for Exploited Species, Working Group on Fishing Technology and Fish, Working Group on Fisheries Acoustics and Technology, Working Group on Integrating Surveys for the Ecosystem Approach, Working groups on cod and plaice eggs surveys in the North Sea, Working Group on Biological Parameters, Working group on Crangon Fisheries and Life History, Working Group on Integrative Physical-biological and Ecosystem Modelling, Workshop on Maturity Staging of Mackerel and Horse Mackerel (Scomber scomber and Trachurus trachurus), Workshop on scrutinisation procedures for pelagic ecosystem surveys, Working Group on Electrical Trawling, Workshop on Egg staging, Fecundity and Atresia in Horse mackerel and Mackerel, Working Group on Integrated Assessments of the North Sea.

Resultaten

Resultaten van de bijeenkomsten zullen worden gerapporteerd in de formele werkgroep rapporten, interne Wageningen Marine Researchrapporten en gezamenlijke wetenschappelijke manuscripten in peer-reviewed tijdschriften. Resultaten worden verspreid via de ICES website, thema sessies op de ICES jaarvergadering, internationale symposia en het ICES advies-systeem.

Publicaties