Project

Kennisbasis Plant

Als innovatieve organisatie is het CGN continu op zoek naar methoden om het conserveren van genetische diversiteit en het gebruik daarvan effectiever en efficiënter te maken. In het Kennisbasis (KB) project wordt wetenschappelijk onderzoek verricht ter ondersteuning van het beheer en gebruik van plantaardige genetische bronnen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap, zoals op het gebied van de genomica en de bioinformatica. Door middel van de nieuwe inzichten wordt getracht plantaardige genetische bronnen efficiënter te beheren en de dienstverlening aan gebruikers daarvan te verbeteren.

Als innovatieve organisatie is het CGN continu zoek naar methoden om het conserveren van genetische diversiteit en het gebruik daarvan effectiever en efficiënter te maken. In het Kennisbasis Plant project wordt wetenschappelijk onderzoek verricht ter ondersteuning van het beheer en gebruik van plantaardige genetische bronnen. Daarbij wordt onder andere aangesloten bij ontwikkelingen op het gebied van de genomica en de bioinformatica. Door middel van de nieuwe inzichten wordt getracht plantaardige genetische bronnen efficiënter te beheren en de dienstverlening aan gebruikers daarvan te verbeteren. Het Kennisbasis Plant onderzoek is gericht op het verwerven van meer kennis over de diversiteit in gewascollecties en de optimalisatie van de samenstelling en het gebruik daarvan, verbeterde methoden om collecties doelmatiger en meer efficiënt in stand te houden en een betere ontsluiting van collecties en informatie daarover naar gebruikers.

Publicaties