Project

Kwaliteit en veiligheid van kruiden/-preparaat alternatieven voor dierbehandelingsmiddelen

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij staat in toenemende mate onder druk.

Er bestaat een grote behoefte aan alternatieven. Kruidenpreparaten zouden een mogelijk alternatief kunnen zijn. Binnen (en buiten) de biologische landbouw worden al veel op kruiden gebaseerde additieven en preparaten gebruikt.

Kruiden worden aangeboden als aromatische diervoederadditieven en aanvullende voeders, waarbij de werkingsclaim veelal ontbreekt. Deze middelen ontsnappen mede daardoor aan de regelgeving en aan de reguliere kwaliteits- en veiligheidseisen. Er is grote behoefte aan onderzoek naar ‘evidence-based’ kwaliteit en veiligheid van kruidenpreparaten.

Doelstelling van dit project is:

  • Onderzoek naar de mogelijke bijdrage van kruidenpreparaten aan het terugdringen van het antibioticagebruik. 
  • Onderzoek naar de biologische activiteit en het werkingsmechanisme van veel gebruikte kruidenpreparaten (antimicrobiële en immuunmodulerende werking) in vitro en in vivo.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  1. Onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van kruidenpreparaten in de praktijk
  2. Afronden van het 2011 onderzoek zoals het (af)schrijven van een review over immuun modulerende eigenschappen van kruidenpreparaten, het verder invullen van de in 2010 ontwikkelde elektronische database en verder uitwerken van de 2011 meetgegevens uit de untargeted chemische profilering van kruidenpreparaten met behulp van alignment en multivariate statistiek.

Resultaten

Resultaten zijn:

  • Een vertrouwelijk voortgangsrapport.  
  • Een up-to-date database.