Project

Landbouwexport in breder perspectief

Wageningen Economic Research maakt ieder jaar een publicatie over de omvang van de landbouwexporten - sinds een aantal jaar gezamenlijk met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers worden ieder jaar in januari tijdens de Grüne Woche (IGW) in Berlijn door de minister van LNV bekend gemaakt. Centraal staat daarbij de raming van de Nederlandse export van landbouwgoederen in het voorgaande jaar. De minister wil graag naast de traditionele export- en importcijfers aanvullende informatie meenemen in de Grüne Woche publicatie, die de handelscijfers in een breder kader plaatsen. Daarnaast is er behoefte aan verdieping van de cijfers, door in te gaan op een aantal themas. De themas worden jaarlijks bepaald, in overleg met de opdrachtgever.