Project

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland

Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand, gebaseerd op een combinatie van geodata, waarbij satellietgegevens een belangrijke informatiebron zijn. Sinds 1986 wordt het bestand gemaakt met een frequentie van eens per 3-6 jaar. . Sinds 2018 wordt het bestand jaarlijks gemaakt. Het geeft het landgebruik in 48 klassen weer met een ruimtelijke resolutie van 5 meter.

In het werk van de WOT Natuur & Milieu worden verschillende basis kaarten/bestanden gebruikt om de ligging en omvang van landschap en natuur  in Nederland te monitoren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de Basiskaart Natuur (BKN), Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN) en de Beheertypenkaart. Iedere kaart heeft zijn eigen doelgroep en gebruik en een eigen bestaanshistorie. Vanwege de verschillen in gebruik en de behoefte om verschillen in de tijd te kunnen monitoren is het niet mogelijk om naar één bestand toe te werken.

Wel is het mogelijk om te zorgen dat de basis van waaruit bovengenoemde kaarten (en eventueel andere toekomstige kaarten) gegenereerd worden gelijk te houden, zodat het risico op inconsistenties minimaal is. Er wordt hard gewerkt om een consistente basis te realiseren en dit gaat door in 2022. Voor LGN als basis dataset geldt nog steeds dat deze niet vrij beschikbaar is. Echter het doel is om deze dataset binnen afzienbare tijd wel als open data beschikbaar te maken. In 2021 is daar een start mee gemaakt , in dit jaar 2022 moet blijken of de stap naar open data haalbaar is.

Publicaties