Project

LED's pollinate. Invloed lichtspectrum op gedrag bestuivers

Het doel van dit onderzoek is te bepalen hoe het gedrag van bestuivende insecten (hommels, bijen en zweefvliegen) onder verschillende lichtomstandigheden, waarbij met LED belichting energie zuinig wordt geteeld, wordt beïnvloedt en welke consequenties dit kan hebben voor de oogst.

Het toepassen van HNT en telen onder LED verlichting in de glastuinbouw brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het bestuiven van gewassen. Onderzoek naar belichting richt zich op plantengroei en plantreacties. Echter het lichtklimaat speelt een cruciale rol bij bestuivende insecten (hommels, bijen en zweefvliegen). De kleur van het licht kan het oriëntatievermogen van bestuivers beïnvloeden, hoe ze bloemen vinden, en hoe ze daglengte ervaren. Het weghalen of toevoegen van bepaalde lichtkleuren kan het gedrag van bestuivers sterk beïnvloeden. Met als gevolg dat de opbrengst, welke afhankelijk is van de bestuiving in gewassen als tomaat, paprika of aardbei, afneemt of juist toe neemt. Het is niet bekend in welke mate de nieuwe lichtbronnen invloed hebben op hun gedrag.

Het gedrag van bestuivers wordt ook beïnvloed door de weersomstandigheden buiten, zoals zonlicht. Insecten kunnen in de war gebracht worden tijdens lage niveau van zonlicht in kassen met LED verlichting, vooral in de wintermaanden.

Publicaties