Project

MACOBIOS (cofin)

MaCoBioS is een project dat wordt uitgevoerd binnen het Horizon 2020-programma (call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020) met betrekking tot "Bouwen aan een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst: klimaatactie ter ondersteuning van het Verdrag van Parijs, tweede fase). Het aangevraagde en verkregen KB-budget dient als cofinanciering van het project. MaCoBioS wordt gerealiseerd door onderzoeksinstituten uit 17 EU-landen. Het project is gericht op het versterken van beheers- en instandhoudingsstrategieën van Europese natuurlijke mariene rijkdommen en ecosystemen in overeenstemming met de activiteiten in het kader van het Biodiversiteitsverdrag, het Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) en het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het totale budget bedraagt bijna 7 miljoen euro.

Het doel van dit project is om te zorgen voor efficiënte en geïntegreerde beheer- en instandhoudingsstrategieën voor Europese mariene kustecosystemen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Activiteiten binnen het project zijn: 1. De ontwikkeling van nieuwe modellen voor de interacties tussen klimaatverandering, biodiversiteit, en de functies en diensten van kustecosystemen (zeegrasvelden, koraalriffen, mangroven, kalkvormende assemblages, kwelders en kelpbossen) langs een geografische gradiënt van de tropen tot de subpolaire gebieden, waarbij indicatoren van de ecologische toestand worden opgenomen in de functionele modellering van kustecosystemen; 2. Het scheppen van een kader om de kwetsbaarheid van mariene sociaal-ecologische systemen onder verschillende klimaatscenario's te beoordelen; 3. Een evaluatie opstellen van de effectiviteit van op de natuur gebaseerde oplossingen en beschermingsmaatregelen voor het vergroten van het veerkrachtvermogen van MCE en de levering van diensten; 4. Het bieden van  empirisch onderbouwde adviezen voor het formuleren van marien beleid en innovatieve onderzoekstrajecten om beleidsmakers te ondersteunen bij het ontwikkelen van kosteneffectieve strategieën en om verdere onderzoeksmogelijkheden te creëren om de doelstellingen van de EU-strategieën inzake biodiversiteit en klimaatverandering te bereiken.

Publicaties