Project

Macro Statistieken

Er bestaat behoefte aan informatie over het totaal gebruik van meststoffen en energie in de agrarische sector. Daarnaast is er een informatiebehoefte met betrekking tot investeringen en kapitaalgoederen in deze sector.

Doelstelling

Doel van dit project is om te voorzien in de kennisbehoefte van de doelgroepen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen richting FAO (statistiek kunstmest), CBS (energie, investering en kapitaal), RIVM/PBL (kunstmest).

Werkwijze

Er bestaat behoefte aan informatie over het totaal gebruik van meststoffen en energie in de agrarische sector. Daarnaast is er een informatiebehoefte met betrekking tot investeringen and kapitaalgoederen in deze sector. Deze informatie is op nationaal niveau niet direct beschikbaar. De gegevens zijn daarom berekend door middel van extrapolatie van de resultaten uit het Bedrijven-Informatienet en aanvullende enquetes.

Beoogde Resultaten

  • Kunstmeststatistiek: tabellen naar CBS, RIVM, PBL en FAO
  • Energiestatistiek: tabellen naar CBS
  • Investeringsstatistiek en de statistiek kapitaalgoederenvoorraad: tabellen naar CBS

Werkwijze

  • basisgegevens verzamelen uit enquêtes en Bedrijveninformatienet;
  • basisgegevens bewerken tot nationale totalen;
  • overleg met contactpersonen;

Resultaten

Kunstmeststatistiek

Energieverbruik land- en tuinbouw:

In de bijlage van de volgende rapportage worden gegevens uit de kunstmeststatistiek weergegeven:

Bruggen, C. van, A. Bannink, A. Bleeker, D.W. Bussink, H.J.C. van Dooren, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, J. Kros, L.A. Lagerwerf, K. Oltmer, M.B.H. Ros, M.W. van Schijndel, L. Schulte-Uebbing, G.L. Velthof en T.C. van der Zee (2023). Emissies naar lucht uit de landbouw berekend met NEMA voor 1990-2021. Wageningen, WOT Natuur & Milieu, WOt-technical report 242: DOI 10.18174/629673.