Project

Managementplan zeezoogdierenreservaat bij Sababank

De Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder ook Caribisch Nederland beschikken over een rijke en diverse zeezoogdierfauna. Het Koninkrijk is nauw betrokken en vervult vaak zelfs een voortrekkers rol in de internationale verdragen ter bescherming van zeezoogdieren, waaronder ICRW, CBD, SPAW, CMS en CITES. Nederland, de Caribisch Nederlandse gemeentes van Saba en St. Eustatius en Koninkrijkspartner St. Maarten zijn voornemens een  zeezoogdierenreservaat in Caribisch Nederland in te stellen rond de bovenwindse eilanden, waarvoor een management plan nodig is.

Tijdens een bezoek van de Staatssecretaris begin september 2015 is het zeezoogdierenreservaat geopend, alleen is de precieze begrenzing ervan nog niet bekend ten tijde van het schrijven van dit onderzoeksvoorstel. Het onderzoek ten behoeve van het opstellen van het managementplan van het reservaat zal in 2016 plaatsvinden.

Zeezoogdierenreservaat

Zeezoogdieren worden wereldwijd beschermd door een groot aantal internationale verdragen, waaronder ICRW, CBD, SPAW, CMS en CITES. De Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder ook Caribisch Nederland beschikken over een rijke en diverse zeezoogdierfauna. In September 2015 is in Caribisch Nederland een zeezoogdierenreservaat geopend.

Akoestische technologie

In de aanloop hiernaartoe heeft Wageningen Marine Research een studie verricht naar beschikbare akoestische technologie, aansluiting gezocht met regionale partners en studies, een onderzoeksplan voor het Caribisch gebied opgesteld, in samenwerking met eilandelijke counterparts en regionale partners uit de VS, Frankrijk en Venezuela, en diverse onderzoeksprojecten geïmplementeerd.

Managementplan opstellen

Nu het zeezoogdierenreservaat is ingesteld moet er onderzoek plaatsvinden voor het opstellen van het managementplan.

Publicaties