Project

Marktprogramma verduurzaming dierlijke producten

Met het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP) willen ketenpartijen in alle afzetkanalen het aandeel verhogen van dierlijke producten die duurzamer zijn dan wettelijk is vereist, mét financiering vanuit de afzetmarkt. In 2022 wordt een start gemaakt met het eerste deelproject. Hierin werken retail, wetenschap en de Dierenbescherming samen aan in de markt te verwaarden varkensvlees van varkensbedrijven waar zeugen en haar biggen tijdens de kraamfase meer bewegingsvrijheid hebben en waar succesvol varkens gehouden worden met een krulstaart. 

Aanleiding om het marktprogramma te starten is de toenemende noodzaak voor het verduurzamen van het aanbod van dierlijke producten aan consumenten, in een breed scala aan afzetkanalen, waarvoor in de praktijk meer nodig is dan uitsluitend wet- en regelgeving. Het vermarkten van (de vaak duurdere) duurzame producten is mogelijk met een verdienmodel voor alle schakels in de keten, inclusief de veehouder, wanneer partijen in de keten van dierlijke producten in Nederland en Europa samenwerken en een sterke verbinding realiseren tussen vraag en aanbod. 

Marktprogramma VDP richt zich op een aanpak per afzetkanaal, dat wil zeggen retail, catering, horeca, speciaalzaken, A-merken en export. De kern is ondersteuning aan bedrijven die duurzamere ketenconcepten ontwikkelen of door ontwikkelen, zowel voorlopers als volgers. Met deze aanpak richten de partijen zich enerzijds op het maximaal benutten van bestaand stimuleringsbeleid en anderzijds op het onderbouwen en inzetten van maatwerk in beleid voor het marktprogramma VDP om de versnelling en verbreding in de verschillende afzetmarkten te realiseren. 

Het streefdoel van dit deelproject is om binnen één keten een stap vooruit te zetten in de verkoop van duurzaam varkensvlees t.a.v. o.a. dierwelzijn. Dit door varkensvlees te verkopen van varkensbedrijven die werken met kraamhokken met bewegingsvrijheid voor de zeug en haar biggen in combinatie met het werken met varkens met niet gecoupeerde staarten. Om dit streefdoel te bereiken zijn demobedrijven gewenst die aantonen dat bovengenoemde kan met behoud van dierenwelzijn en goede technische productie resultaten. De meerkosten voor de varkenshouder worden vergoed.

Publicaties