Project

Microbiome connections in the circular productions systems

Het circulaire systeem moet zelfregulerend zijn om verstoringen te kunnen verdragen, bijvoorbeeld ziektes, klimaat geïnduceerde stress, of de introductie van zijstromen, en dit terwijl het systeem zijn functies en gezondheid behoudt, de zogenaamde veerkracht van het ecosysteem. Hierbij kunnen micro-organismen en/of microbiële functies worden overgedragen die langs het circulaire productiesysteem bewegen. 

In een circulair productiesysteem, waar materialen door verschillende ecosystemen worden getransporteerd, verbindt het microbioom deze verschillende ecosystemen met elkaar. Microben circuleren door deze verschillende ecosystemen en kunnen zowel gunstige als schadelijke eigenschappen verwerven. Het is dus van belang om een ​​veerkrachtig systeem te hebben, waarbij de verschillende ecosystemen, hier bodem/plant/dier, ook intrinsiek veerkrachtig te zijn. Dit betekent dat elk afzonderlijk ecosysteem gezond moet blijven en in staat moet zijn om te herstellen van verstoringen, waardoor het gebruik van pesticiden en antibiotica verminderd zal worden. 

Het microbioom van een ecosysteem kan worden beïnvloed door externe factoren en is daarom een ​​geschikt aangrijpingspunt voor het vergroten van de gezondheid en veerkracht. Microbiomen verbinden verschillende ecosystemen, daarom zal dit project zich richten op het microbioom als een verbindend systeem binnen een ecosysteem en tussen ecosystemen. In dit project willen we begrijpen hoe een veerkrachtig microbioom kan worden behouden tussen verschillende ecosystemen in het circulaire voedselproductiesysteem, waarbij het microbioom de verbindende schakel is tussen de ecosystemen en daarbij hebben we meerdere onderzoeksvragen opgesteld: 

  1. Hoe divers zijn de microbiomen binnen en tussen verschillende ecosystemen?
  2. Welke microben worden overgedragen tussen ecosystemen en zijn potentieel nuttig?
  3. Hoe kunnen bodemmicroben helpen bij het verminderen van het klimaat mitigatie?
  4. Hoe beïnvloedt diervoeding de microbioom-gemedieerde koolstofvastlegging in de bodem?

Hierbij richten we ons primair op twee verschillende circulaire systemen, namelijk bodem/plant/diervoeder en de insectenketen als alternatieve eiwitbron voor voedsel en veevoeders.

Publicaties