Project

Nature-based Solutions for Climate Resilient and Circular Food Systems

Op de natuur gebaseerde oplossingen zouden een positieve bijdrage leveren aan de voedselzekerheid bij klimaatverandering. Echter, de kennis die aan deze claim ten grondslag ligt, is versnipperd en onvoldoende aanwezig. Dit project heeft als doel om op de natuur gebaseerde oplossingen beter te begrijpen met oog op voedselsystemen die in gevaar zijn door klimaatverandering.

Casestudy's worden gebruikt om het begrip te verbeteren van verschillende soorten trajecten en interventies die geïnspireerd zijn op natuurlijke processen. We nemen onderliggende mechanismen mee in het bereiken van voedselzekerheid en het behouden (en/of vergroten) van biodiversiteit en circulariteit ondanks klimaatverandering.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op de Engelstalige projectpagina: