Project

Novel emerging pathogens

Dit project heeft als doelstelling de preparedness van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) te optimaliseren om nieuwe bedreigingen van infectieziekten in dierpopulaties (the unknown unknown) effectief en multidisciplinair aan te kunnen pakken (early warning, herkenning, diagnostiek, karakterisering, epidemiologie, preventie en controle).

Proactief worden nieuwe technieken ontwikkeld en geïmplementeerd om onderzoeksactiviteiten te versterken en goed op elkaar af te stemmen voor detectie, karakterisering, preventie, interventie en beheersing van emerging pathogens.

Dit zal een brede expertiseontwikkeling voor WBVR als geheel opleveren en moet het mogelijk maken om een effectieve onderzoekspijplijn te installeren voor emerging pathogen preparedness.

Publicaties