Project

Nieuwe niet-plantaardige grondstoffen voor industriële toepassingen

Dit KB-project is gericht op het opzetten van een (groot) EU-consortium op het gebied van productie en gebruik van microbiële biomassa. De focus zal liggen op microbiële biomassa uit fermentatie van groente- en fruit-reststromen, uit fermentatie van (afval)gassen (CH4, syngas, H2, CO2) en uit biomassa  van bestaande fermentatieprocessen (bioethanol, azijn, melkzuur, citroenzuur).

Het KB-project 39-005-004 is er op gericht om vanuit het ProteinTransition Investeringsthema een EU-initiatief op te zetten op het gebied van (productie en gebruik van) microbiële biomassa. Binnen Horizon Europe Cluster 6 is een call open tot half oktober 2021 voor toegepast onderzoek (TRL 7) op de ontwikkeling van nieuwe, niet-plant-gebaseerde, biomassa-bronnen (Horizon-CL6-2021-CIRCBIO-01-05:Novel, non-plant biomass feedstocks for industrial applications). Het idee is om in een vijftal werkpakketten, met ruim 20 partners uit verschillende landen van Europa, ons te richten op 1. Levering van grondstoffen (groente/fruit-zijstromen en afvalgassen of kant-en-klare microbiële biomassa , op 2. Optimalisatie van de fermentatieprocessen, op 3. Processen van microbiële biomassa tot bruikbare ingredienten/componenten zoals eiwit, op 4. Toepassing van het microbieel eiwit in veevoer en humane voeding, en op 5. Veiligheid en regelgeving op het gebied van (nieuwe) toepassingen van microbieel eiwit. Het Adviesbureau PNO zal de WUR ondersteunen in dit initiatief. WUR zal vertegenwoordigd zijn door Wageningen Food & Biobased Research, door Wageningen Food Safety Research en door de Food Processing groep van Wageningen Universiteit.   

Publicaties