Project

Onderzoek verboden stoffen

Gebruik van groeibevorderende stoffen is binnen de EU illegaal. Omdat het economisch interessant is dergelijke stoffen te gebruiken, is het belangrijk om in Nederland en binnen Europa effectieve keurings- en monitoringssystemen te onderhouden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de ontwikkeling van nieuwe stoffen die, nu of in de toekomst, illegaal gebruikt kunnen gaan worden.

Doelstelling

Het ontwikkelen van screenings- en bevestigingsmethoden welke gebruikt kunnen worden door controlerende instanties in het kader van surveillance, handhaving en opsporing en het NRL voor specialistische vraagstelling om misbruik van verboden stoffen zoals steroïden (zowel endogeen als exogeen), eiwitgroeihormonen, secretagogen (GH-peptiden waaronder hexarelin) en op termijn gen-doping aan te tonen.

Resultaat

Met de resultaten van dit onderzoek krijgen de controlerende instanties de beschikking over state-of-the-art analytische methoden om op effectieve wijze te controleren op het illegaal gebruik van stoffen. Ingespeeld kan worden de mogelijke veranderingen binnen de “zwarte markt” van verboden stoffen waardoor ook in de toekomst de veiligheid van de voeding in dit opzicht gewaarborgd kan blijven.

Publicaties