Project

One Health EJP 2e call

Het European Joint Programme (EJP) (One Health Zoönoses Emerging Threats, SFS-36-2017) is een actie van het CoFonds in het kader van het Europese gezamenlijke programma van de Europese Commissie binnen het kaderprogramma H2020. 50% wordt gefinancierd door de Commissie bovenop 50% financiering door de lidstaten. Elke Ms financiert dit project bij voorkeur via reguliere programma's van nationale referentielaboratoria op het gebied van ziekten bij mens en dier.

One Health EJP streeft naar het creëren van een netwerk dat zich bezighoudt met zoönose met de nadruk op zoönotische voedselinfecties, antimicrobiële resistentie en opkomende bedreigingen. De context van het project past in de holistische en transdisciplinaire One Health-benadering, d.w.z. het betrekken van de gezondheid van mens, dier, voedselveiligheid en milieugezondheid. Onderzoek en andere gezamenlijke integratieactiviteiten zijn gepland, zoals informatieverspreiding, onderwijs- en opleidingsprogramma's, structuren voor het delen van signalen en risicobeoordeling, surveillancebenaderingen, toegang tot stamverzamelingen, biobanken, experimentele faciliteiten en databases en harmonisatie en standaardisatie van diagnostische tests.

Het project bestaat uit meerdere deelprojecten met elk hun eigen budget en looptijd. Nederland speelt een belangrijke rol in de coördinatie van het totale project, waardoor we goed op de hoogte blijven van de internationale onderzoeksactiviteiten en invloed kunnen uitoefenen op de richting van toekomstig onderzoek.

Publicaties