Project

Operationaliseren bedwelmen van gevangen zeevissen: zorgen voor en borgen van een beter dierenwelzijn

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen is het belangrijk dat de visserijsector zich richt op duurzame, maatschappelijk geaccepteerde en gewaardeerde producten en productiemethoden. Binnen deze ontwikkelingen past ook aandacht voor dierenwelzijn. Ongerief door het verwerken en doden van gevangen vissen aan boord, kan zo laag mogelijk zijn door de dieren eerst te bedwelmen, waardoor ze bewusteloos raken, voorafgaand aan de verwerking en het doden.