Project

PANDORA: duurzame visserij

Wildgevangen vis is in potentie een van de duurzaamste bronnen van dierlijk eiwit. De productie kost geen landbouwgrond en vereist geen bemesting. Door sub-optimaal beheer en inefficiënte vangstmethoden wordt dit potentieel echter nog niet gerealiseerd. De expertise die door de Nederlandse partners in Pandora wordt ontwikkeld draagt op globale schaal bij aan een duurzame productie van gezond dierlijk eiwit, ten behoeve van de groeiende wereldbevolking.

PANDORA gebruikt state-of-the-art inzichten uit de populatie-ecologie om de mogelijke vangst uit visbestanden te verhogen (efficiënter gebruik), zonder dat dit ten koste gaat van duurzaamheid. Dit is mogelijk door in het beheer rekening te houden met natuurlijke, niet-lineaire relaties tussen bevissingsintensiteit en de groei van het achtergebleven bestand. Door slim te oogsten (selectief in de tijd, intensiteit en formaat van de vis) is een tot nu toe ongebruikte oogst-optimalisatie mogelijk. De te ontwikkelen expertise is direct toepasbaar in de Noordzee, waar het gros van de Nederlandse visserij opereert. De nieuwe beheermethodes werken het beste in visbestanden waar geen sprake is van ernstige overbevissing, en juist in de Noordzee zijn de meeste bestanden nu hersteld na een periode van overbevissing. De methodiek is echter, na ontwikkeling, ook wereldwijd toe te passen.

Publicaties