Project

Plant emulsions

De transitie van dierlijk naar meer plantaardige producten, gedreven door de groeiende wereldbevolking, dwingt ons om het consumptiegedrag te veranderen. Om bij te dragen aan de toenemende vraag naar smakelijke, gezonde en duurzaam geproduceerde plantaardige producten werkt Wageningen University & Research samen met het bedrijfsleven, vakorganisaties en vakopleidingen aan de ontwikkeling van plantaardige en hybride vlees- en kaasproducten.

Op dit moment wordt nog maar een klein percentage dierlijke eiwitten vervangen door plantaardige. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de textuur en smaakbeleving van de plantaardige alternatieven. Het project Plant4Texture levert kennis over het gedrag van plantaardige eiwitten in samengestelde matrices met hoge droge stofgehalte, de interacties met vet en andere ingrediënten met betrekking tot textuurvorming, en de daaropvolgende smaakbeleving. Samen met partners worden deze inzichten gebruikt voor de ontwikkeling van analogen en hybride vlees- en kaas-producten met gewenste textuur en smaakbeleving.

Publicaties