Project

Platte-oesterherstel Friese Front

In het Noordzee Akkoord is afgesproken dat er voor het herstel van platte oesters (Ostrea edulis) een gebied van 100km2 op het Friese Front wordt aangewezen. In dit onderzoek wordt in het veld onderzocht welke delen binnen de twee huidige zoekgebieden het meest geschikt zijn.

In het Noordzee Akkoord is afgesproken dat er voor het herstel van platte oesters (Ostrea edulis) een gebied van 100km2 op het Friese Front wordt aangewezen. In dit onderzoek wordt in het veld onderzocht welke delen binnen de twee huidige zoekgebieden het meest geschikt zijn. Hiertoe worden sedimentmonsters genomen die op korrelgrootte worden geanalyseerd en worden beelden van de bodem gemaakt om te zien hoeveel lege schelpen aanwezig zijn, als potentieel hechtingsmateriaal voor larven.

Publicaties