Project

Polderbemonstering aal met eDNA

De polderbemonstering is opgezet om kennis te vergaren over de hoeveelheid aal in sloten die niet voor de KRW worden bemonsterd. In sommige gebieden is de dichtheid van aal te laag en wordt aal niet gedetecteerd met de electroschepnet. Het gebruik van eDNA is gevoeliger en de aanwezigheid van aal in deze gebieden kan worden uitgesloten. Ook kan worden onderzocht of eDNA kan worden gebruikt om de abundantie te schatten.

Publicaties