Project

Programme management WOT Visserij

Dit project is er specifiek op gericht om het KBWOT visserij thema binnen het WUR KB programma te beheren en te ontwikkelen. In 2015 wordt er gerapporteerd over het programma dat in 2014 is uitgevoerd en een rapport gepubliceerd met de beschrijving van het programma voor 2016.

In 2010 is de functionering van KBWOT visserijprogramma, samen met LNV (directie AKV en Kennis), CVO en WUR, geƫvalueerd (zie het rapport 10.IMA0283.mdc). Deze evaluatie liet zien dat het programma vooruitstrevend was met hoog kwalitatief onderzoek, maar ook de richting had die LNV noodzakelijk achtte. Het KBWOT programma lijkt dus de visserijexpertise die beschikbaar en nodig is bij Wageningen Research te leveren en vooruitstrevend te blijven om toekomstige vragen te kunnen beantwoorden.

Publicaties