Project

Realitycheck verdienvermogen verduurzamingsmodellen landbouw

Verduurzaming van de landbouw is actueel en kent verschillende vormen; binnen de ontwikkelpaden van bedrijven is grofweg een onderscheid te maken tussen optimalisatie binnen het huidige verdienmodel en de transformatie naar een ander verdienmodel/bedrijfsvoering. Opties verschillen bovendien in hun potentieel om bedrijven verder te verduurzamen.  Dit project richt zich op de veel gestelde vraag wat de gevolgen van de verdere verduurzaming van de landbouw zijn voor het verdienvermogen van de agrarische sector. Hiervoor wordt een systematisch overzicht gemaakt van mogelijke verdienmodellen. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de effecten van verduurzamingsopties op het verdienvermogen in geval van maatregelen die passen binnen een bestaand bedrijfsmodel en (omschakel)kosten die horen bij het over gaan naar een ander bedrijfssysteem.  

Dit project richt zich op de veel gestelde vraag wat de gevolgen van de verdere verduurzaming van de landbouw zijn voor het verdienvermogen van de agrarische sector. Hiervoor wordt een systematisch overzicht gemaakt van mogelijke verdienmodellen. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de effecten van verduurzamingsopties op het verdienvermogen in geval van maatregelen die passen binnen een bestaand bedrijfsmodel en (omschakel)kosten die horen bij het over gaan naar een ander bedrijfssysteem.

 

Publicaties