Project

Recreatieve visserij

De Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF) verplicht lidstaten tot het verzamelen van data met betrekking tot de omvang van de recreatieve visserij op aal, kabeljauw, zeebaars, pollak, zalm, haaien en roggen in de Noordzee en op aal en zalm in de binnenwateren. Dit project is een uitvloeisel van deze verplichtingen.

Projectdoelstelling

Binnen het project wordt data verzameld met betrekking tot de Nederlandse recreatieve visserij op bovengenoemde soorten. Op basis hiervan wordt een schatting gemaakt van de recreatieve vangst (onttrekking en teruggezet) van aal, kabeljauw en zeebaars in de Noordzee en aal in binnenwateren en de kustwateren. Van zalm, pollak, haaien en roggen worden de vangsten vermeld.

Werkwijze

Het project bestaat uit drie basisonderdelen. Een Screening Survey om te bepalen hoeveel Nederlandse recreatieve vissers er zijn. Vervolgens worden uit deze survey ~2500 recreatieve vissers geselecteerd om deel te nemen aan een Logboek Survey. De Screening Survey wordt om het jaar uitgevoerd. De laatste screening survey vond in december 2019 plaats en zal in december 2021 weer plaatsvinden. In maart 2020 is de meest recente Logboek Survey gestart, welke vanaf tot en met februari 2021 zal doorlopen  Het laatste onderdeel is het veldwerk. Op een aantal punten langs de kust worden gedurende de logboek survey lengtemetingen gedaan van zeevis vangsten van recreatieve vissers. Naast de reguliere logboek survey  doen ook ~30-60 recreatieve staandwant vissers mee aan de survey (maart 2020–feb 2021).

Projectresultaat

Het overall resultaat van dit project zijn aantal- en gewichtsschattingen van de vangsten door recreatieve vissers van kabeljauw, zeebaars, en aal. Van pollak, zalm en elasmobranchen (haaien en roggen) wordt te weinig gevangen om absolute gewichtsschattingen te maken en zullen absolute vangstaantallen worden gegeven.

Producten

 • Uitvoeren van de Logboek Survey en gegevens in de database zetten;
 • Uitvoeren van de staand want survey en gegevens in de database zetten;
 • Uitvoeren van het veldwerk (hengel);
 • Rapportages over uitgevoerde Logboek Survey;
 • Invoeren van data in en in stand houden van een database met monitoringsgegevens van de recreatieve visserijdeelname;
 • Deelname en verslag WGRFS;
 • Populair wetenschappelijke artikelen;
 • Voorlichting van de sector (sportvisserij NL) en publiek over de activiteiten en de resultaten van het onderzoek in de vakpers en de websites van WMR en CVO;
 • Project-inhoudelijke bijdragen aan website van Wageningen Marine Research, CVO en KennisOnline;
 • Bijdragen aan de rapportage over het afgelopen jaar;
 • Bijdragen aan de planning voor het volgende jaar.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, inclusief de werkplannen en jaarverslagen voor de Europese Commissie, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek wordt op de website van CVO de toestand van de visbestanden en de internationale adviezen geactualiseerd. Nieuwsberichten van de Wettelijke taken Visserijonderzoek zijn te vinden op de website van Wageningen Marine Research.