Project

Smaakborging groente en fruit

Continue borging van productkwaliteit is van belang om duurzaam toegevoegde waarde te realiseren binnen een marktconcept. Niet alleen hoe het product eruit ziet in de keten en het schap, maar ook hoe consumenten de smaak waarderen. Bij tegenvallende smaak zal de herhalingsaankoop uitblijven, terwijl een consistent goede smaak de gezonde keuze juist zal bevorderen. Doel van dit project is om de consumptie van groente en fruit te stimuleren ten behoeve van de volksgezondheid.

Instrument ontwikkelen

We doen dit door een instrument te ontwikkelen dat van de gezonde keuze voor groente en fruit, via de goede smaak, een meer aantrekkelijke en makkelijke keuze te maken. Om dit doel te bereiken moet kennis die wordt ontwikkeld ook geïmplementeerd worden. Daarom wordt in dit project niet alleen kennis ontwikkeld, maar ook de methode die praktische toepassing mogelijk maakt. Beoogd resultaat is een model om smaak van groente en fruitproducten non invasief, snel en objectief te meten tijdens of na het oogsten.

In eerder onderzoek zijn al smaakmodellen ontwikkeld voor diverse gewassen. Het eerste non-invasieve model is momenteel in ontwikkeling voor tomaat met goede resultaten. De vernieuwing van dit project is dat ook de factor oogstrijpheid voor toekomstige toepassing op een oogstrobot wordt geïntegreerd, alsmede de verdieping die plaats vindt in zowel methodiek als toepassing met de bepaling op vruchtniveau in plaats van batchniveau. Voor producten met grote variatie binnen batches, zoals zachtfruit, is bepaling op vruchtniveau van groot belang. Gebruik van de methode in teeltonderzoek levert kennis over het effect van duurzaam telen op smaak en kan de implementatie en het succes van duurzaam telen en bijbehorende marktconcepten bevorderen doordat beide vormen van waardecreatie (duurzaamheid en smaak) worden geïntegreerd.

Uniforme smaaktaal

De methode is transdisciplinair: de kennisdomeinen van consumentenonderzoek worden gekoppeld aan sensor- en datatechnologie en productkennis uit wetenschap en de sector, waarmee één terminologie voor aangenaamheid van de smaak kan worden gevormd. Deze uniforme smaaktaal kan worden gecommuniceerd door ondernemers in de hele keten en vergeleken worden in onderzoek zoals ontwikkeling van duurzame en circulaire teeltsystemen. Deze innovatie faciliteert de hele keten om een aanbod te genereren van smaakvolle, duurzaam geteelde groenten en fruit. Een groente- en fruitaanbod waarvan de smaak geborgd is, zal de duurzame en gezonde keuze stimuleren.

Publicaties