Project

Software en beheer databanken

Het ontwikkelen, onderhouden en het borgen van de beschikbaarheid (op korte en lange termijn) van de informatiesystemen voor de vastlegging van gegevens in het Bedrijven-Informatienet en voor de bewerking en beschikbaarstelling van de gegevens om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen.

Om efficiƫnt te kunnen werken in het Bedrijveninformatienet zijn goede informatiesystemen nodig, die aangepast worden aan de wijzigende informatiebehoeften en die gebruik maken van de voortschrijdende elektronische beschikbaarheid en standaardisatie van gegevens in de samenleving.

Dit project draagt bij aan een kosteneffectieve werkwijze in het Bedrijveninformatienet en het optimaal gebruik van elders vastgelegde gegevens.

Resultaten

Dagelijkse beschikbaarheid van de systemen en een jaarlijkse release waarin softwarewijzigingen ter beschikking van de gebruikers komen.

Werkwijze

Het project wordt uitgevoerd door een team van software engineers. Zij voeren het dagelijkse beheer van het systeem (database beheer, probleemoplossing enz.) en implementeren (1) efficiencyverbeteringen en andere wijzigingen op verzoek van de gebruikers en (2) technlogische vernieuwingen die voor de continuiteit noodzakelijk zijn.