Project

Strategic Positioning

Om onderzoeksonderwerpen te agenderen en onderzoek mee te programmeren zijn nationaal en internationaal verschillende belangrijke strategische netwerken (platforms, denktanks, commissies) actief in het domein van dit kennisbasisprogramma. Er vind stroomlijning van vraagarticulatie en van onderzoek plaats met andere landen en Europese programma’s en impact van nationale kennisbasis wordt vergroot.

Betrokkenheid en goede bijdragen vanuit WUR wetenschappers in deze netwerken zijn van cruciaal belang omdat hiermee pro-actief en agenderend mee vorm wordt gegeven aan nieuwe onderzoekslijnen in circulaire economie, landbouw, klimaat en transitieonderzoek.

Het project Strategic Positioning is er op gericht om WUR medewerkers te faciliteren in het innemen van (internationale) strategische posities in deze netwerken om vanuit die positie een bijdrage te leveren aan:

  • De transitie naar een circulaire en klimaatneutrale maatschappij;
  • De (inter)nationale zichtbaarheid van WUR medewerkers in dit veld;
  • De aansluiting WUR medewerkers bij (LNV) beleidsmedewerkers op het specifiek onderdeel van circulaire economie;
  • Het opzetten van nieuwe strategische samenwerkingen.

Publicaties