Project

SUPERB

Het doel van SUPERB is het Europese boslandschap herstellen door een stimulerende omgeving te creëren voor implementatie van bosherstel en -aanpassing op verschillende schalen.

In de kern van SUPERB zullen concrete herstelacties worden uitgevoerd in 12 grootschalige demonstratiegebieden (Demo's), gelegen in 13 verschillende landen. Één Demo is in Zuid-Nederland, beheerd door Bosgroep Zuid. Het planten en monitoren van bomen wordt gecombineerd met intensieve maatschappelijke stakeholderprocessen om de basis te leggen voor gebruik van methodes en verdere opschaling.

Outputs

De outputs van het SUPERB project zijn: 12 demo's met zichtbare restauratie, richtlijnen voor herstelondersteuning, nieuwe monitoringtechnieken, aanbevelingen, projectietools voor koolstof, biodiversiteit en houtproductie, en online Forest Ecosystem Restoration Gateway gericht op aantrekken van private financiers in bosbeheer t.b.v. CO2 vastlegging. De resultaten kunnen worden toegepast en opgeschaald door boseigenaren, grondeigenaren, natuurbeschermingsorganisaties (de 92 geassocieerde partners) en private financiers.

Publicaties