Project

UNITED4Surveillance

De wereldwijde crisis veroorzaakt door de uitbraak van COVID-19 heeft aangetoond dat de paraatheid en reacties op pandemieën op Europees niveau dringend moeten worden verbeterd. Binnen UNITED4Surveillance zal er worden gewerkt aan het beschikbaar maken van bestaande en nieuwe gegevensbronnen voor het uitbreiden en verbeteren van surveillance, preventie en bestrijding van besmettelijke ziekten. Vanuit de 24 vertegenwoordigenden Europese landen wordt expertise verzameld op het gebied van gezondheidzorg, (klinische) microbiologie, epidemiologie en datawetenschap uit de sectoren volksgezondheid, diergezondheid en milieu. Hierdoor wordt er een sterk geïntegreerde ‘One-Health’ surveillance netwerk opgetuigd voor de preventie en controle van infectieziekten, wat zal leiden tot een betere surveillancecapaciteit binnen Europa.  

De eerste stappen binnen dit traject zijn het versterken van nationale ge├»ntegreerde surveillancesystemen, de hiaten hierin in kaart brengen en het uittesten van mogelijke verbeteringen. Een mogelijk verbeterpunt is het sneller delen van genomische data van pathogenen om besmettingsbronnen vroeger te bepalen en zo uitbraken in de kiem te kunnen smoren. De gemeenschappelijke database met genomen van medische- en voedsel gerelateerde isolaten van het RIVM en NVWA/WFSR, zal hiervoor worden verbeterd en aangevuld met genomen van veterinaire isolaten vanuit WBVR om een completer beeld te krijgen van de pathogenen die rondgaan. Dit zal de voedselproductieketen veiliger maken door detectie van uitbraken in een vroeger stadium en het onderzoeken van doelgerichtere interventies. 

Publicaties