Project

Update brochure hokverrijking varkens

In 2018 heeft Wageningen University & Research in opdracht van LNV de brochure hokverrijking uitgebracht. De brochure wordt door varkenshouders en erfbetreders gebruikt om inzicht te krijgen in welke materialen geschikt zijn voor verrijking, wat effectieve hokverrijking is en wanneer aan de wettelijke norm wordt voldaan.

Inspecteurs van de NVWA benutten de brochure in de praktijk als ze inspecties in de praktijk uitvoeren. Gezien aanpassingen van de regelgeving (binnenkort door te voeren aanpassing van art 22.2 lid 1, Besluit houders van dieren), nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en recente praktijkervaringen is een update van de brochure op korte termijn  gewenst. Deze update is het hoofddoel van het project, en het project kent hiertoe de volgende hoofdactiviteiten: (1) Afstemmen terminologie en definities met NVWA en LNV, (2) Update tekst en scoretabel hokverrijking in de brochure, en (3) Eindredactie brochure en begeleidend artikel in de vakpers.

Publicaties