Project

Van suikerbietenafval naar milieuvriendelijkere schoonmaakmiddelen

De teelt en verwerking van suikerbieten is een belangrijke economische activiteit in Nederland. Bij de verwerking van suikerbieten (Royal Cosun) ontstaat een reststroom van ca. 1 miljoen ton suikerbietenpulp per jaar. Deze bietenpulp heeft op dit moment vooral laagwaardige toepassingen, zoals diervoeding of biogas productie.

Het doel van dit project is om een hoogwaardigere toepassing voor deze bietenpulp te creëren, door deze om te zetten in schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten (Unilever), en professionele schoonmaakmiddelen (Diversey). Voor deze bedrijven is de vervanging van de huidige aardolie gebaseerde producten door een volledig hernieuwbare grondstof op basis van bietenpulp een belangrijke doelstelling. De ontwikkeling van nieuwe-, duurzame-, en biologisch afbreekbare producten draagt bij aan de vermindering van CO2 uitstoot, klimaatverandering en milieu impact.    

Doel van dit project

Cosun en Wageningen Food & Biobased Research hebben al eerder samengewerkt aan bioraffinage concepten om de bietenpulp te scheiden in verschillende componenten, zoals microcellulose vezels en pectine. Voor Cosun is het doel van dit project om nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor deze componenten uit de bietenpulp. Deze componenten zullen binnen dit project worden ingezet als grondstof voor de ontwikkeling van nieuwe schoonmaakmiddelen (home care) en verzorgingsproducten (personal care), of professionele schoonmaakproducten (professional care).

Samen met de partners zal niet alleen aandacht worden besteed aan de eigenschappen van de eindproducten, maar zal ook de productieketen worden onderzocht (technisch / economisch en milieu). Op deze wijze wordt de Agri&Food sector op meerdere manieren versterkt: een reststroom uit de voedingsindustrie (suiker) kan worden ingezet voor de productie van hoogwaardige producten voor de consument en industrie.

Dit komt de economie van de bietenproductie ten goede, en draagt bij aan de vermindering van aardoliegebruik.

Publicaties