Project

Veilig insecten kweken: wachten op wettelijke goedkeuring afvalstromen

Organische reststromen zijn een bron van waardevolle nutriënten, maar worden nog te weinig benut. Dit project richt zich op het omzetten van deze stromen in veilige, hoogwaardige voedsel- en voederproducten op basis van insecten. Wetenschappelijk verantwoorde procedures voor dit doel zullen helpen bij de legalisering van veilig gebruik van reststromen voor het kweken van insecten.

Save the date! 25 April 2024

Symposium SAFE INSECTS
Safety, feasibility and authorisation of insect rearing on residual streams

Ga naar de symposiumpagina

Circulaire landbouw in 2030

In 2030 wil Nederland zijn overgeschakeld op circulaire landbouw om de bodem niet verder uit te putten, de biodiversiteit te behouden en te verbeteren, kool- en stikstof op te slaan en tegelijkertijd een goede en veilige voedselvoorziening te garanderen. Om dit te bereiken heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een missie- en realisatieplan voor circulaire landbouw voor 2030 gepubliceerd (Realisatieplan Visie LNV, 2019). LNV is het ermee eens dat insecten een onderschatte nieuwe eiwitbron zijn en insecten gemakkelijk kunnen worden gekweekt op reststromen die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie of veeteelt. Het realisatieplan van LNV vermeldt ook de wetgeving en regelgeving die een belemmering vormen, en omschrijft de ambitie om deze obstakels weg te nemen, vooral op het gebied van het gebruik van mest en afval, TSE-regelgeving, de regels voor het houden en voeden van insecten en de toepassing van insectenproducten. Dit project is bedoeld om bij te dragen aan de realisatie van deze ambitie, met een focus op voedsel- en voederveiligheid in de context van insecten.

Insecten kweken

De kern van dit project is het verzamelen van de noodzakelijke voedselveiligheidsgegevens die nodig zijn voor de het gebruik van wettelijk verboden organische reststromen als voedingsbodem voor het kweken van insecten. Onderbenutte reststromen zoals voedselafval, slachtbijproducten en dierlijke mest zijn een bron van voedingsstoffen. Insecten kunnen deze omzetten in hoogwaardige voedselproducten die geschikt zijn voor dierlijke en menselijke consumptie. Dit onderzoek richt zich op de veiligheid van verschillende organische reststromen als substraat voor het kweken van insecten en de veilige toepassing van deze insecten in voedsel en voer. Bovendien wordt in het project ook gekeken naar de technische haalbaarheid van de toepassing. Het doel van het project is om tot een procedure te komen voor de wettelijke toelating van reststromen voor het kweken van insecten. Het onderliggende doel hierbij is om in 2030 zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan een breed scala aan organische reststromen in de voedselketen.

Publicaties