Project

Vis in kwelders

In de ZW Delta worden schorren en slikken hersteld of heraangelegd om mariene en estuariene biodiversiteit te herstellen. De ecologische functie van een door de mens aangelegd schor verschilt van een natuurlijk schor, maar hoe precies is nog onduidelijk, vooral omtrent het functioneren als opgroei- en foerageergebied voor jonge vis.

In de ZW Delta worden momenteel schorren en slikken hersteld of zelfs heraangelegd. Dat gebeurt in het kader van herstel van mariene en estuariene biodiversiteit of als nature-based solution om de kustlijn te beschermen en het waterbergend vermogen te vergroten.

De ecologische functie van een door de mens aangelegd schor (of kwelder) verschilt van een natuurlijk schor, maar hoe precies is nog onduidelijk, vooral omtrent het functioneren als opgroei- en foerageergebied voor jonge (commerciƫle) vis.

De KB-financiering draagt bij aan een studie waarin visbemonsteringen worden uitgevoerd in twee natuurlijke en drie door mensen aangelegde schorren in de Westerschelde en Oosterschelde welke verschillen in saliniteit, vegetatiestructuur, leeftijd en hun positie in het estuarium. Daarnaast wordt er gekeken naar de aanwezige vegetatiestructuur en kreekpatronen en op basis hiervan of de ontwikkeling van vegetatie en de aanwezige vegetatiesamenstelling en structuur mogelijk invloed heeft op de aanwezige vissoorten.

De zo verzamelde informatie willen we gebruiken om:

  1. De functie als opgroei- en foerageergebied te vergelijken tussen natuurlijke en door mensen aangelegde kwelders
  2. Het totale beschikbare areaal kwelders als opgroei-en foerageergebied en daarmee de functie voor jonge vis te kwantificeren.

In sommige door de mens aangelegde en natuurlijke kwelders lopen al monitoringsprogrammas waarin de ontwikkeling van benthos, vogels en vegetatie, alsook de morfologische ontwikkeling, wordt gevolgd. Deze informatie zal gelinkt worden aan dit project waardoor een goed beeld wordt verkregen van de totale biodiversiteit en hoe deze zich ontwikkeld nadat een gebied is hersteld of heraangelegd t.b.v. het creƫren van intergetijdennatuur.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Publicaties