Project

Waardetabellen

Tijdens de bestrijding van een besmettelijke veeziekte is het van groot belang om te komen tot een juiste bepaling van de veewaarde. De leeftijd en het productiestadium van een koppel dieren dat wordt geruimd, komen zelden overeen met het normale moment van afzet waarbij een marktprijs aan de orde is.

In overleg met LNV en de betreffende sector worden voor alle sectoren elk jaar actuele waardetabellen opgesteld. Deze tabellen zijn, volgens de wens van LNV en de EU, marktconform. In geval van een ziekte-uitbraak zijn voor alle veehouderijsectoren actuele tabellen beschikbaar. Dit conform AMvB 543 en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD).

Resultaat

Actuele waardetabellen voor:

  • Pluimvee (meerdere deelsectoren)
  • Varkens (meerder tabellen)
  • Vleeskalveren (witvlees en rose)
  • Melkvee (jongvee en melkvee)
  • Melkgeiten (opfok en melkgeiten)  
  • Vleesschapen (lammeren en fokooien)

Aanpak

In de loop van het jaar worden voor de diverse sectoren de waardetabellen geactualiseerd. Er is tevens, indien nodig, overleg met de sector om zo draagvlak te creĆ«ren voor het resultaat.