Project

Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfssystemen in een gebied via backcasting

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland wordt in acht gebieden in Groningen, Friesland en Drenthe gewerkt aan gebiedsaanpakken om te komen tot natuurinclusieve landbouw. Het kerndoel hierbij is het vergroten van het handelingsperspectief van boeren om te boeren met de natuur. Waarbij boeren met de natuur staat voor: het verbeteren van bodemkwaliteit, waterkwaliteit, flora en fauna, en herstel en behoud van landschappen. Dit alles in combinatie met behoud of verbetering van inkomen.

Inspelend op de inspanningen die in Noord-Nederland worden gedaan op het gebied van het bevorderen van een natuurinclusieve landbouw, wordt in dit plan een voorstel beschreven voor het concretiseren van natuurinclusieve bedrijfssystemen voor de melkveehouderij. In de praktijk zijn diverse pioniers hiermee bezigen ook het onderzoek biedt reeds inzicht in diverse aspecten van natuurinclusief boeren. Dit alles combineren tot perspectiefvolle bedrijfssystemen die rekening houden met regionale omstandigheden is de volgende stap op weg naar het vormgeven van de melkveehouderij van 2030.

Van toekomstbeeld naar bedrijfssystemen

In drie van de gebieden gaan groepen melkveehouders en andere stakeholders met begeleiding van Wageningen University & Research aan de slag met het ontwikkelen van toekomstbeelden voor de regionale melkveehouderij en het ontwerpen van bedrijfssystemen voor melkveebedrijven die passen in hun gebied. Dit gebeurt via de methode van backcasting waarbij de gewenste situatie in 2030 centraal staat en van daaruit wordt gekeken naar wat er moet gebeuren om dit eindresultaat te bereiken.

Binnen dit project worden de groepen ondersteund met landbouwkundige, ecologische en economische kennis die nodig is binnen het ontwerpproces. Boeren en onderzoekers werken daarbij samen aan de concretisering van gebiedsplannen naar bedrijfssystemen. Dit zal leiden tot het vergroten van het handelingsperspectief van boeren om te boeren met de natuur. Met daarbij als centrale thema's: bodemkwaliteit, waterkwaliteit, flora en fauna, herstel en behoud van landschappen en behoud of verbetering van inkomen.

Publicaties