Project

WMG Task 3 Quality management 

Modellen bieden de mogelijkheid voor gestandaardiseerde interpretatie en efficiënt hergebruik van wetenschappelijk inzicht. Kwaliteit van de modellen, en hun software implementatie heeft een verschillende betekenis voor wetenschappers, management en eindgebruikers. Deze taak werkt aan een systeem voor kwaliteitsborging van modellen ter verzekering van wetenschappelijke robuustheid, operationele alertheid en heldere interpretatie.

Kwaliteitsstandaard

Als we modellen, en hun software implementaties, toepassen in beleidsbrieven, beslisondersteuning en wetenschappelijke rapportage, blijven de documentatie, wetenschappelijke overwegingen en analyse en beperkingen m.b.t. operationele toepasbaarheid onderbelicht. Binnen deze taak ontwikkelen we een kwaliteitsborgingsysteem voor modellen die binnen Wageningen Research gebruikt worden. Dit kwaliteitsborgingsysteem omvat een kwaliteitstandaard voor modellen, met het doel om (1) risicos voor toepassing aan te geven, (2) suggesties te geven voor modelverbetering en (3) een basis te bieden voor het bewaken van de kwaliteit bij het combineren van modellen. Verder zal het kwaliteitsborgingsysteem op management niveau het begrip voor de behoefte om te blijven investeren in onderhoud en ontwikkeling van modellen vergroten, en een focus leggen op waar deze investeringen nodig zijn.

In 2022 zullen we de kwaliteitsstandaard toepassen binnen verschillende WR instituten. We doen dit door modelontikkelteams te vragen om middels een self-assessment - aan de hand van deze standaard de kwaliteit van hun model te beoordelen. Voor twee modellen zullen we een audit uitvoeren.

WR-brede aanpak

Ook zullen we bespreken hoe de kwaliteitsborging van modellen structureel onderdeel kan worden van de organisatiestructuur van de WR-instituten. Hiervoor is een WR-brede aanpak nodig die aangepast kan worden aan de omstandigheden van de instituten. Deze structurele aanpak zal inzicht geven aan modelontwikkelaars, management en modelgebruikers over de kwaliteistsstatus, toepasbaarheid, bediening en investeringsbehoefte van modellen.

Publicaties