Project

WMG Task 4 Improved modelling practices 

Om samenwerking tussen modellen binnen Wageningen Research te verstevigen, richt taak 4 van de Wageningen Modelling Group zich op het identificeren van Good Modelling Practices (GMP). Dit ter ondersteuning van een geïntegreerde toepassing van Wageningen Research modellen (taak 5) en van efficiënte verbetering van de modelkwaliteit (taak 3).

Het is van belang om Good Modelling Practices (GMP) binnen WR te identificeren om de geïntegreerde toepassing van modellen (Taak 5), en het efficiënt verbeteren van de kwaliteit van modellen (Taak 3) mogelijk te maken. Taak 4 richt zich op het identificeren en delen van richtlijnen voor Good Modelling Practices (GMP) bij WR (met de nadruk op technische aspecten). Taak 4 wordt gerealiseerd door het zoeken naar de best beschikbare modelleer ervaringen die op het moment binnen en buiten WR worden gebruikt, en die vervolgens te delen met alle modelleurs binnen WR. Ervaringen zullen worden gedeeld via een structuur van WIKI-paginas die geraadpleegd en aangepast kunnen worden door de WR modelleer gemeenschap. Tijdens het project worden ervaringen ook gedeeld via een aantal webinars.

Publicaties