Project

Zeehondenakkoord

In het op 3 juni 2020 ondertekende Zeehondenakkoord is opgenomen dat er meer inzicht gewenst is in de overlevingskansen van zeehonden met longworm en de triage te verbeteren. In dit project wordt met zeehondencentra en andere betrokken partijen op basis van een literatuurstudie en beschikbare data een onderzoeksvoorstel uitgewerkt.

Zeehondencentra hebben aangegeven (beter) inzicht te willen krijgen in de overlevingskansen van zeehonden met longworm en de triage van zeehonden met longwormen te willen verbeteren. Deze wens is opgenomen in het Zeehondenakkoord dat op 3 juni 2020 door de minister van LNV en betrokken partijen is ondertekend. In dit project wordt op basis van een literatuurstudie en analyse van de beschikbare opvanggegevens van zeehondencentra met betrokken partijen een onderzoeksopdracht geformuleerd om te komen tot een methode, waarmee vooraf de overlevingskansen van het dier na behandeling in de centra en uitzetten in het wild kunnen worden voorspeld. Daarnaast wordt een database opgezet waarmee op uniforme wijze strandingsgegevens worden vastgelegd. 

Publicaties