Topsectoren

Met het topsectorenbeleid wil de Nederlandse regering innovaties stimuleren in sectoren die cruciaal zijn voor onze economie en werkgelegenheid. Hiervoor vormen overheid, bedrijfsleven en onderzoeks- en kenniscentra een ‘gouden driehoek’.

Het hart van ons kennisdomein

Twee van de negen topsectoren bevinden zich in het hart van ons kennisdomein. Dit zijn Agri & food en Tuinbouw & uitgangsmaterialen. In deze sectoren is Wageningen University & Research de toonaangevende kennispartner in publiek-private samenwerkingsprogramma’s (PPS). Maar we zijn ook actief in sectoren als Life Sciences, Water, Energie, Logistiek en Chemie.

Wageningen University & Research en het topsectorenbeleid

Wageningen University & Research speelt als toonaangevende kennispartner een belangrijke rol in de sterkste sectoren van de Nederlandse economie. De Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben de ambitie wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en groene leefomgeving. Om de vraagsturing van het bedrijfsleven te faciliteren doen de topsectoren jaarlijks een oproep voor Publiek Private samenwerkingsinitiatieven (PPS-en) In een PPS-project wordt antwoord gegeven op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven.

Landbouw Water Voedsel

Kennis- en Innovatieagenda 2020 – 2023

De Nederlandse overheid richt zich op de realisatie van missies binnen de topsectoren. Voor vijf maatschappelijke thema’s zijn missies opgesteld. Deze missies vormen de basis voor Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). De focus voor de topsector PPSen binnen Wageningen Research is gericht op de missies onder de KIA van het thema Landbouw, Water, Voedsel.  Er zijn hiervoor 6 missies vastgesteld met daarnaast aandacht voor ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Binnen de missies zijn zogenaamde Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) geformuleerd.

Missies: