Vermindering veenoxidatie veenweide

(BO-59-003 en BO-59-103) - Het doel van deze sector is om de oxidatie van de veenweidegebieden in 2030 met 1 Mton verminderen in samenhang met de regionale aanpak van de bodemdaling.

De vermindering van oxidatie van het veen kent een regionale aanpak met pilots. Deze pilots zullen met kennis worden ondersteund vanuit het nationale kennisprogramma bodemdaling. In afstemming met dat programma zullen nog prioriteiten worden vastgesteld voor de missie klimaatneutraal binnen het thema landbouw, water, voedsel.

Projecten: