Centrum voor Visserijonderzoek

Wettelijke onderzoekstaken

Centrum voor Visserijonderzoek

(WOT-05) - In dit programma worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. De inhoud van het programma betreft de advisering van het visserijbeleid in deze gebieden en het verzamelen van gegevens die daarvoor nodig zijn.

Tevens wordt in internationaal verband, via de International Council for Exploration of the Sea (ICES) meegewerkt aan de advisering voor het beheer van de wateren in het noordoost-Atlantisch gebied.

Het Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) onderzoekt de ontwikkeling van vis- en schelpdierbestanden in de zee en in het IJsselmeer om de overheid te adviseren bij het beheer van de visserij.

Ga snel naar

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Projecten: