Over Centrum voor Visserijonderzoek (CVO)

Over Centrum voor Visserijonderzoek (CVO)

Het Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) is een onderzoeksinstituut dat wettelijke onderzoekstaken uitvoert die betrekking hebben op de visserij in opdracht van het Ministerie van LNV. Het gaat om taken die betrekking hebben op het beheer van de visserij en die vastgelegd zijn in nationale en internationale wetgeving zoals het verzamelen van gegevens over de visserij en de visbestanden en het geven van beheersadviezen.

Het CVO is gestationeerd in IJmuiden bij Wageningen Marine Research, dat ook de expertise levert voor het uitvoeren van de taken.

Het onderzoeksprogramma van het CVO wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met het ministerie van LNV. De belangrijkste onderdelen zijn het onderzoek naar de ontwikkeling en exploitatie van de visbestanden in zee, het IJsselmeer en de schelpdiervoorraden in Nederlandse kustwateren. Ten aanzien van het beheer van de visserij in deze gebieden worden aan de overheid adviezen gegeven.Het onderzoek op zee maakt deel uit van internationale onderzoeksprogramma's. De onderzoekers die voor het CVO werken zijn gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vis, de visserij, populatie-dynamica en aquatische ecosystemen.

Wat is de positie van het CVO binnen Wageningen University & Research?  

Wageningen University & Research heeft de wettelijke onderzoekstaken ondergebracht in twee zelfstandige instituten en 4 programma-units.  Deze units zijn afgescheiden van de marktgerichte onderzoeksinstituten.

Lees meer...