Visserijafhankelijke bemonstering

Visserijafhankelijke bemonstering

Aan de basis van goed visserijbeheer staat het beschikbaar hebben van goede data. Deze data dient dekkend te zijn in ruimte en tijd en relevant voor de te beheren visserijen. In algemene zin zijn er twee soorten dataverzameling die het goed visserijbeheer dienen: visserijonafhankelijke data, doorgaans zeegaande surveys, en visserijafhankelijke data die verzameld wordt in directe relatie met de visserij.

In Nederland worden twee complementaire bronnen van visserijafhankelijke data gebruikt:

De visserijafhankelijke dataverzameling die in dit stuk besproken wordt is onderdeel van de wettelijke onderzoekstaken die door Nederland (en andere EU-lidstaten) wordt uitgevoerd onder de Europese datacollectieverordening. Een overzicht van de werkzaamheden door Nederland is te vinden via: https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wps. De beschrijving van de Nederlandse dataverzameling staat in het Workplan 2020-2021, hoofdstuk 4A.