Visserij-onafhankelijke monitoring

Visserijonafhankelijke bemonstering

In algemene zin vindt vis- en schelpdierbemonstering op zee of de grote wateren met onderzoeksschepen (surveys) plaats om een visserijonafhankelijke indruk van het voorkomen van verschillende vis- en schelpdiersoorten te krijgen. De meest geschikte methodiek verschilt per soort. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van nationaal en internationaal beleid.

De gegevens van schelpdiersurveys en vismonitoring IJsselmeer en Markermeer worden ingezet ten behoeve van nationaal visserij- en natuurbeleid. De data van vissurveys op zee worden, als onderdeel van de toestandsbeoordelingen van de visbestanden en vangstadvisering naar de Europese Commissie, gebruikt in werkgroepen van de Internationale raad voor zeeonderzoek (International Council for Exploration of the Sea, ICES). Daarnaast wordt een deel van deze gegevens gebruikt in de ecologische beoordeling van de mariene wateren (Kaderrichtlijn Mariene Strategie).

Surveys vinden over het algemeen jaarlijks plaats en worden jaar op jaar volgens dezelfde methodiek uitgevoerd, om te zorgen dat de gegevens van verschillende jaren goed te vergelijken zijn. De vissurveys op zee worden over het algemeen gezamenlijk met andere landen uitgevoerd en in elk geval internationaal gecoördineerd.

Een overzicht van de surveys die door Nederland en andere EU-lidstaten in het kader van de wettelijke onderzoekstaken visserij worden uitgevoerd, is te vinden via https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wps. De beschrijving van de Nederlandse surveys staat in het Workplan 2020-2021, hoofdstuk 1G. De planning en ruimtelijke indeling van de surveys in de zoute wateren is te vinden op https://www.informatiehuismarien.nl/producten/monitoringsagenda/  

Lees verder