Surveys in de Atlantische oceaan

Surveys in de Atlantische oceaan

In de Atlantische oceaan voeren wij surveys uit op blauwe wijting en op Atlantische makreel- en horsmakreeleieren.

Akoestische survey op blauwe wijting

In de paaitijd van blauwe wijting (maart/april, sinds 2004) wordt jaarlijks in EU-verband samen met Ierland een bijdrage geleverd aan de internationale akoestische survey op blauwe wijting in het zeegebied ten westen van de Britse Eilanden. De overige landen die met schepen bijdragen aan deze survey zijn Ierland, Noorwegen, Rusland en de Faeröer. Het doel van de survey is het verkrijgen van een schatting van de omvang van het blauwe wijtingbestand. Deze schatting wordt door ICES gebruikt bij de toestandsbeoordeling van deze soort.

Blauwe wijting is een pelagische vissoort die zich ophoudt in de waterkolom. De zwemblaas reflecteert het geluid dat met echosounders vanaf het schip wordt verstuurd. Op deze manier kan de omvang van de scholen goed worden vastgesteld. Om te zorgen dat de kans dat scholen dubbel worden geteld of over worden geslagen zijn de surveys opgebouwd uit transecten.

Op regelmatige basis wordt tijdens deze survey gevist om vast te stellen welke soorten zich in de scholen bevinden en wat de lengte- en de leeftijdsverdeling van de vissen in de school is. Van alle soorten in de vangst worden lengtemetingen gedaan. Daarnaast worden  biologische gegevens (individuele lengte, gewicht, sekse, rijpheidsstadium, materiaal voor leeftijdsaflezing) van blauwe wijting verzameld.

De verzamelde gegevens worden uitgewerkt en in een database gebracht door een post-processing data-workshop, welke onmiddellijk na de survey plaatsvindt.

Meer informatie en rapportages

De blauwe wijtingsurvey wordt internationaal gecoördineerd en valt onder de verplichting van de Data Collectie Verordening van de Europese Unie (Council Regulation (EC) No 2017/1004 of 17 May 2017; Council Regulation (EC) No 2347/2002 of 16 December 2002). Zie ook http://ices.dk/community/groups/Pages/WGIPS.aspx.

De gegevens van de blauwe wijtingsurvey zijn beschikbaar via https://ices.dk/marine-data/data-portals/Pages/acoustic.aspx.

Tijdens de Nederlandse survey wordt een weblog bijgehouden: http://bluewhitingsurvey.blogspot.nl/

Atlantische makreel- en horsmakreeleisurvey

Om de drie jaar (2022, 2025, etc.) worden in de westelijke Atlantische Oceaan, vanaf Portugal tot IJsland, in internationaal verband ei-surveys uitgevoerd voor makreel en horsmakreel. De deelnemende landen in de westelijke Atlantische Oceaan zijn Spanje, Portugal, Duitsland, Ierland, Schotland, Nederland, IJsland, Faroer en Noorwegen. In het jaar volgend op de Atlantische makreel- en horsmakreel-eisurvey wordt een eisurvey in de Noordzee uitgevoerd voor makreel.

De bemonsteringsmethodiek is voor Atlantische en Noordzee ei-survey gelijk. In de paaiperiode worden verspreid over het gehele paaigebied planktonmonsters verzameld, waarin de hoeveelheid eieren van makreel en overige soorten wordt bepaald. Uit deze gegevens wordt de totale eiproductie van deze soort berekend. Tevens worden monsters verzameld van volwassen makreel om de fecunditeit (vruchtbaarheidspotentieel) van deze soort te meten. De analyse hiervan is ook een onderdeel van het project.

De hoeveelheid makreeleieren die door deze survey worden geschat worden gedeeld door de fecunditeit en geeft zo een schatting van de omvang van het volwassen bestand van deze vissoorten. Deze informatie wordt door ICES gebruikt bij de toestandsbeoordeling van makreel en vormt een cruciaal onderdeel in deze beoordeling.

Meer informatie en rapportages

De makreel- en horsmakreeleisurvey wordt internationaal gecoördineerd en vallen onder de verplichting van de Data Collectie Verordening van de Europese Unie (Council Regulation (EC) No 2017/1004 of 17 May 2017; Council Regulation (EC) No 2347/2002 of 16 December 2002). Zie ook: http://ices.dk/community/groups/Pages/WGMEGS.aspx.

De gegevens van de makreeleisurvey zijn beschikbaar via http://eggsandlarvae.ices.dk/Download.aspx (survey=MEGS).

Weblog van de Nederlandse survey: http://survey-makreeleieren.blogspot.nl