Bacteriële ziekten en TSE's (Taakgericht)

(WOT-01-002) - ‘Bacteriële ziekten en TSE’s’ voert vanuit de overheid opgedragen taken uit met betrekking tot aangifteplichtige dierziekten en antimicrobiële resistentie. Ook wordt de basisexpertise die hiervoor nodig is in stand gehouden. Verder vindt er diagnostiek plaats in het kader van verdenkingen van (aangifteplichtige) besmettelijke dierziekten en wordt onderzoek uitgevoerd om de kennis over bacteriële ziekten en TSE’s (prionziekten) te borgen.

Projecten