Natuur en Milieu

(WOT-04) - De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap en milieu in de context van het bestuur, de economie en de samenleving. Alleen dan kan de overheid op een verantwoorde manier alle relevante aspecten en belangen van natuur, landschap en milieu afwegen. De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) verzorgt deze informatie voor de rijksoverheid, in het bijzonder voor het ministerie van LNV.

De WOT Natuur & Milieu is als programma georganiseerd in een netwerkstructuur, zowel binnen als buiten de WUR. Binnen de WUR stellen onderzoekers hun projectteam samen uit diverse geledingen van de organisatie. In consortia werkt de WOT Natuur & Milieu samen met experts uit andere kennisorganisaties.